od okresu noworodkowego do pełnoletności.

choroby układu:
– oddechowego
– moczowego
– krążenia
– nerwowego
– kostno-mięśniowego