Specjalista Chorób Dziecięcych
Specjalista Gastroenterologii
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 1997 r.


Od 1997 – 1999 
Staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu.

Od 2004 – do chwili obecnej
Praca w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Saczu
w oddziale dziecięcym.

2009 rok
Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii.

2014 rok
Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie gastroenterologii.

Każdego roku uczestnictwo w licznych szkoleniach z zakresu
pediatrii i gastroenterologii.