• krwi utajonej w kale,
  • paciorkowców wywołujących anginę,
  • wirusa RSV,
  • wirusa Grypy typu A i B,
  • paciorkowca ropotwórczego,
  • wodorowe testy oddechowe: diagnostyka przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, nietolerancji laktozy i fruktozy.